Kafko

Handelsebetingelser

Oplysning om kontraktindgåelse med et leasingselskab skal oplyses til Kafko

Ændringer…

Kontakt til leasing-tager udenom platformen kræver forudgående accept fra Kafko

© 2020 Kafko all rights reserved